"> ÁSZF – Klima Kovács 24 Kft.

ÁSZF

Általános szerződési feltételek

A www.klimakovacs24.hu weboldal böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a www.klimakovacs24.hu használatára és szolgáltatásaira vonatkozó Általános szerződési feltételeket, valamint az Adatkezelési tájékoztatót és annak minden pontját.

 

Vállalkozásunk Telephelyünktől, Pest Vármegye (Gyál) és 50 km-es vonzáskörzetében vállal munkát az esetleges jótállási, vagy karbantartási problémák gyors reagálása végett!

 

 

Üzemeltetői adatok 

Név: Klíma Kovács 24 Korlátolt felelősségű társaság

Rövidített név: Klíma Kovács 24 Kft.

Székhely: 2360. Gyál, Pozsonyi utca 42

Telephely:  2360. Gyál, Pozsonyi utca 42

Levelezési cím: 2360. Gyál, Pozsonyi utca 42

Adószám: 29249194-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-212833

E-mail cím: info@klimakovacs24.hu

 

 

Fogalmak

 

Eladó: a weboldal üzemeltetője, amely a weboldalon kínált árut értékesítő és szolgáltatást nyújtó jogi személy.

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy, aki a weboldallal adásvételi szerződést köt.

Felek: az adásvételi szerződésben szereplő személyek, az Eladó és a Vevő együttes megnevezése.

Adásvételi  szerződés: a Felek között a weboldal kínálatából a Vevő által kiválasztott áru tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés.

Áru: a weboldalon az Eladó által eladásra, megvételre kínált termék, tulajdon.

Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen az Eladó az árut eladásra kínálja.

Szállítás: az adásvételi szerződés tárgyát képező árunak a Vevő által megjelölt címre történő eljuttatása és a Vevő (vagy megbízottja) részére történő átadása.

Szállítási díj: Magyarország területén ingyenes.

Weboldal: elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá.

 

A weboldalon történő megrendelés feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtakat, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz.

 

A szerződéskötés nyelve magyar.

A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.

 

 

Az áru,termék bemutatása, árak

 

A Weboldalon minden termék, áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a vásárló számára a termék, áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést.  A termék, áru mellett feltüntetett árak, Áfával növelt Alapszereléssel együtt képzett csomagárak, csak szereléssel együtt forgalmazzuk termékeinket! Nem áll módunkban kizárólagosan csak árut, terméket forgalmazni és kiszállítani!

 

Alapszerelésbe” tartozó munkákról itt tájékozódhat: https://www.klimakovacs24.hu/szolgaltatasok/

 

Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek esetlegesen eltérhetnek a képen látottaktól.

 

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

 

A Vevő a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

Üzemeltető kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Üzemeltető ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más Üzemeltetők oldalaira vezet. Ezen Üzemeltetők adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért jelen Weboldal Üzemeltető nem vállal felelősséget.

 

Az Felek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

Az Internet globális jellege miatt a Vevő elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Vevő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vevőt terheli a felelősség.

 

Amennyiben a Vevő a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Üzemeltetőnek. Amennyiben Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

 

Az oldalakon szereplő termékek mellett feltüntetett árak, Áfával növelt, bruttó árak.

 

 

Üzemeltető a Weboldalon az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek.

 

A megrendelt berendezéssel és telepítési idővel rendelkező ügyfeleinknek biztosítjuk az időközben árváltozás esetén is a készülékét és szerelési árát a megrendeléskori áron.

 

 

Az áru,termék kiválasztása, a vásárlás, megrendelés menete

 

Az áruról annak képére kattintva és annak leírásában törekszünk a legszélesebb körű, a vásárló döntését elősegítő információkat megadni. Az áru kiválasztása után az “Ajánlatot kérek” gombra kattintva adhatja le rendelését a kiválasztott termék és típus megjelöléssel, vagy kérhet tájékoztatást tőlünk.

 

Amennyiben a Vevő az ajánlatkérést elindítja, a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat meg kell adnia, majd az „Adatkezelési tájékoztató” figyelmes elolvasása és értelmezése után, el kell fogadnia az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat! Ezek után az „Elküld” gombra kattintva tudja elküldeni nekünk ajánlatkérési igényét.

 

Miután megkaptuk ajánlatkérési igényét, mi a legrövidebb időn belül felvesszük a Vevővel a kapcsolatot további egyeztetés érdekében.

 

A megrendelések feldolgozása, munkanapokon 8-17 óráig történik. Munkanapokon kívül is leadhatja igényét, de ilyenkor a legkorábbi munkanapon kezdjük el a feldolgozását rendelésének. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

 

A leadott, de nem teljesített megrendelést a megrendelés dátumától számított 30 naptári napig áll módunkban tartani, ezt követően a megrendelés teljesítés hiányában automatikusan törlésre kerül.

 

A Weboldalról megvásárolható termékek árváltoztatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt, termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 

Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

 

Az Üzemeltetőt a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

 

 

Fizetés

 

A szolgáltatás díjának rendezése a berendezés(-ek) beüzemelése után történik, amit a munkafolyamatok megkezdése előtt az ügyféllel együtt megállapodva a végleges kiválasztott helyre szerelve, telepítve, majd átadva történik! Majd az elfogadott árajánlat összege kerül kifizetésre, nincsenek rejtett költségek.

 

Felhívjuk a figyelmet, amennyiben ezek után lenne módosítási igény azt pótmunkaként számlázzuk ki!

 

Esetenként,  Eladó “Díjbekérőt” vagy ” Előleg” számlát állíthat ki Vevő részére, ami természetesen a végösszeg elszámolásába beleszámít.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy az „Akció” -k tartalmát, valamint az akciók időtartamát kártérítési kötelezettség nélkül, egyoldalúan kiegészítse, módosítsa, felfüggessze, illetve megszüntesse!

 

 

Áru tulajdonjoga

 

Az Áru tulajdonjogát az Eladó mindaddig fenntartja, amíg a berendezéshez kapcsolódó számla teljes végösszege megfizetésre nem került. Eddig az időpontig a berendezés az Eladó beleegyezése nélkül nem idegeníthető el.

 

 

Kiterjesztett kellék – és termékszavatossági, valamint jótállási igény érvényesítése, teljesítése és Ügyintézése

 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300151.kor

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy cégünk az általunk forgalmazott berendezésekre, valamint ezen berendezések telepítéseire vállal jótállást az adott berendezés jótállási feltételeknek meghatározott időtartamára és feltételei teljesítése mellett!

 

 

Hibás teljesítés

 

A Forgalmazó/Vállalkozó/Eladó/Üzembehelyező hibásan teljesít, ha az általa forgalomba hozott/eladott/üzembehelyezett Termékek a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a szerződésben, vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, emiatt rendeltetésszerű használatra nem alkalmasak. Fogyasztóval kötött szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követően 6 hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

 

 

Kellékszavatosság

 

A Vállalkozó/Eladó/Üzembehelyező az általa eladott Termékekben az eladást követően bekövetkezett esetleges hibáért a jogszabályban írt, vagy e szerződésben vállalt határidőben a vevője felé köteles helytállni. Ennek során a hibás terméket kijavítja, kicseréli, vagy a vevőjének vételárengedményt ad. Ezek eredménytelenségét követően Vevő elállása esetén az eredeti állapotot helyreállítja. A hiba okát, keletkezési körülményeit hat hónap után – a jótállás kivételével – a Fogyasztó/Végfelhasználó köteles bizonyítani. A kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított egy év alatt, a Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés esetén pedig két év alatt évül el.

 

 

Termékszavatosság

 

A Forgalmazó által forgalomba hozott Termékek után a Fogyasztónak történő eladást követően (a nem a felszerelésből eredően) bekövetkezett esetleges hibáért a jogszabályban előírt, vagy e szerződésben vállalt határidőben a Fogyasztó felé köteles helytállni. Ennek során a hibás Terméket kijavítja, vagy kicseréli. A Fogyasztó egyidejűleg kellékszavatossági igényt ezzel egyidejűleg nem érvényesíthet. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított két év alatt évül el. Forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

 

 

Jótállás

 

A jótállás a szerződés hibátlan teljesítéséért vállalt objektív helytállási kötelezettség. Forgalmazó/Vállalkozó/Eladó/Üzembehelyező az általa eladott és Szakszerűen beüzemelt Termékek után a jogszabályban ill. jelen szerződési feltételekben meghatározott időtartamban köteles, az eladást követően a Termékekben esetlegesen bekövetkezett hibák miatti kellékszavatossági kötelezettségét teljesíteni azzal, hogy ezen kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a teljesítést követően hibát a Fogyasztó vagy a Végfelhasználó magatartása okozta, illetőleg azt, hogy a hiba teljesítés időpontjában nem állt fenn.

Segédlet: https://www.fogyasztovedelem.hu/Varia_x/alapfogalmak.htm

 

 

 

Jótállási idő, jótállási nyilatkozat

 

A jótállási idő a Termékek eladását, illetőleg igazolt, Szakszerű, képesített személy általi beüzemelését követően a mindenkori jogszabályban előírt időtartamig tart. Ha a beüzemelés a vásárlást követő 6 hónapon túl történik meg, akkor a jótállás kezdő időpontja a termék átadásának (a vásárlásnak) a napja lesz. Ha a vásárlást követő 6 hónapon belül történik meg a beüzemelés, akkor a beüzemelés napjával kezdődik meg a jótállási idő.
A Vállalkozó/Eladó/Üzembehelyező a termék eladásakor jótállási nyilatkozatát ú.n. jótállási jegy kitöltésével és átadásával adja meg. Jótállási jegy a jótállási igény érvényesítésének egyik feltétele.

 

Weboldalunkon több márka képviselteti magát, így a jótállás feltételei, időtartama márkától függően változhat. A mindenkori jótállás a Termék képviselet által meghatározott feltételek az adott berendezés Beüzemelési jegyzőkönyvében szereplő időszakok szerint történő karbantartás meglétének, számlával és a Karbantartási szelvényének pontos kitöltésével érvényesíthető!

Erről a megadott elérhetőségek bármelyikén tájékoztatást kérhet.

 

A Fogyasztó vagy a Végfelhasználó a Vállalkozó/Eladó/Üzembehelyező által kiállított kellék
– és termékszavatossági igényét a jótállás időtartama alatt jótállási jeggyel a karbantartások meglétének igazolásával valamint a hozzá tartozó számlával érvényesítheti.

 

 

 

A jótállási jegy az alábbiakat tartalmazza

 

-Forgalmazó neve,

 

-Vállalkozó/Eladó (üzembe helyezőadatai),

 

-Termék megnevezése,

 

-Termék típusa (Modell sz.),

 

-Termék gyártási száma,

 

-Vásárlás Időpontja,

 

-Vállalkozó (Eladó) aláírása,

 

-A termék fogyasztó részére való üzembe helyezésének igazolása, melyben a Vállalkozó/Eladó igazolja, hogy a Terméket Szakszerűen üzembe helyezte, és a Fogyasztót/Végfelhasználót a szakszerű használatra kioktatta.

 

-Telepítő / Üzembehelyező (cégnév, szerelő neve), Okmány (F-gáz regisztrációs szám)

 

-A Telepítő/Üzembehelyező által a környezettől/használattól függően előírt évenkénti karbantartások száma (minimálisan
2 alkalom/év minden szezon megkezdése előtt, de poros, koszos környezetben javasolt a gyakoribb tisztítás),

A klímagázokat tartalmazó, helyszíni hűtőköri szerelést igénylő Termékek beüzemelését, szerelését és karbantartását, a 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet alapján, kizárólag „képesített személy” végezheti el! A Termékek szakszerviz (képesített személy) által történő rendszeres karbantartást igényelnek, melyet igényérvényesítés esetén számlával kell igazolni!

Ennek elmaradása a jótállási – és szavatossági igény elvesztését jelenti!

 

-Az Üzembehelyező elérhetősége (meghibásodás, karbantartás esetén), Dátum, Aláírás.

 

 

 

 

Hibabejelentés menete

 

Az általunk értékesített, felszerelt és beüzemelt készülékek meghibásodása esetén a hibát cégünk felé – e-mailen, telefonon, vagy a szerviz bejelentő formanyomtatvány kitöltésével -kell jelezni. Ezt követően a telepítést végző szakembereink egy helyszíni kiszállás keretében elkezdik a hiba feltárást. Amennyiben a javításhoz szükséges eszközök és alkatrészek rendelkezésre állnak, úgy a helyszínen azonnal elhárítják a hibát. Ha erre adott időpontban nincs lehetőség, egy egyeztetett, későbbi alkalommal oldják meg a hiba kijavítását.

 

Az általunk értékesített, de más cég által felszerelt és beüzemelt készülékek meghibásodása esetén, először a készülék telepítését végző szerelőt kell értesíteni, aki kiszállás után megállapítja, hogy elhárítható-e a hiba, illetve, az saját szerelési hibájából adódott-e. Amennyiben nem szerelési -, illetve telepítési hibáról van szó, úgy a telepítő jelentkezését várjuk, hogy pontos leírást kapjunk a hibajelenségről, melynek tudatában megkezdjük a készülék kijavítását, illetve a javításhoz esetleg szükséges alkatrészek beszerzését.

 

 

Beüzemelés, szerelés, karbantartást végző cég, személy

 

A klímagázokat tartalmazó, helyszíni hűtőköri szerelést igénylő Termékek beüzemelését,
szerelését és karbantartását, a 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet alapján, kizárólag
„képesített személy” végezheti el! A Termékek szakszerviz (képesített személy) által történő
rendszeres karbantartást igényelnek, melyet igényérvényesítés esetén számlával kell igazolni!

Ennek elmaradása a jótállási – és szavatossági igény elvesztését jelenti!

 

 

 

Jótállás érvényesítése, feltétele

 

Mivel a vásárló a jótállási igényét csak a kitöltött jótállási jeggyel és a szükséges karbantartások elvégzését igazoló dokumentumokkal (karbantartások gyakorisága és ezek számlával történő igazolásával), és a vásárlást igazoló számlával érvényesítheti, ezért felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra: követelje meg az említett dokumentumok pontos kitöltését – a jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét, a jótállás elvesztését vonja maga után.

 

Amennyiben az általunk forgalmazott komfort klímaberendezéseket nem komfort célokra és rendeltetésszerűen használják, abban az esetben a jótállás érvényét veszti!

 

 

Nem komfort felhasználási területnek számít minden nem lakossági felhasználás, mint például

 

 

-Szerver- és egyéb számítógépek-szobák klimatizálása

-Élelmiszerüzletek klimatizálása

-Ipari létesítmények klimatizálása

-Laboratóriumok klimatizálása

-Nagykonyhai klimatizálása

-Szórakozóhelyek klimatizálása

 

Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő számla igazolása  esetén pótoljuk, az eladást követő 2 éven belül.

 

 

 

3 munkanapon belüli cserekötelezettség

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet értelmében a rendelet hatálya alá tartozó termékek esetébe, ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a polgári törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvényre.

 

Értelemszerűen a gyártók által modellváltás miatti utolsó darabjait azonos típusra nem áll módunkban cserélni, de a 151/2003. kormányrendeletben foglalt minden további lehetőséget biztosítunk.

 

 

 

Elállás joga

 

Feleknek lehetőségük van arra, hogy e-mail útján, illetve telefonos kapcsolatfelvétel után közös megegyezéssel módosítsák a szerződést.

 

Vevő a megrendelt árut, amennyiben nem került felszerelésre és beüzemelésre, kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, és visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

 

Vevő írásban kérheti a szerződés módosítását és az áru cseréjét, amennyiben nem került felszerelésre és beüzemelésre. A cserére irányuló kérést Eladó nem köteles elfogadni. Amennyiben a Felek között a cserére megállapodás jön létre, úgy a kiszállítás és visszaszállítás költségei Vevőt terhelik.

 

 

Amennyiben Eladó a Vevő kérésére úgy dönt, hogy a berendezést visszaveszi, akkor a visszavételt az alábbi feltételekhez köti:

 

Vevő az Eladó rendelkezésére bocsátja a számla és a szállítólevél számát, valamint

 

– A berendezést az Eladó telephelyére kell visszaszállítani eredeti csomagolásban és állapotban.

 

 

Vis maior

 

’Vis maior’ előre nem látható, külső, elháríthatatlan körülményt jelöl, melynek következtében a kötelezett nem tud teljesíteni. A mindennapi életünkben leginkább a jogügyletek, szerződések körében van kiemelt szerepe.

 

Vis maior következtében Eladó mentesül a kötelezettségei alól.

 

 

Panaszkezelés

 

A fogyasztó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát:

 

– Személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

 

– Telefonon vagy e-mail útján közölt panasz esetén a fogyasztónak megküldeni.

 

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

– A fogyasztó neve, lakcíme,

 

– A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

 

– A fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

 

– A vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

 

– A jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

 

– A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

 

– Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

 

Az írásbeli panaszt a vállalkozás a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban-érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

 

Szerzői jogok

 

Figyelemmel arra, hogy a www.klimakovacs24.hu weboldal az Eladó szellemi tulajdonát képezi, ezért fenntart magának minden jogot a weboldal, illetőleg annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a mobil alkalmazás terjesztésének tekintetében.

 

Eladó fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

Jogainak megsértése esetén a Eladó a Vevővel szemben követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; követelheti, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak; követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról; követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését. A szerzői jog megsértése esetén az Eladó a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet.

 

 

 A szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. 4. em. 2. illetve elektronikusan a PMKIK hivatali kapun keresztül.

http://panaszrendezes.hu/kerelem-kuldes/

http://panaszrendezes.hu/wp-content/uploads/2021/02/e-Pap%C3%ADr-szolg%C3%A1ltat%C3%A1s-haszn%C3%A1lata_%C3%BCgyfeleknek.pdf

 

 

 

Általános szerződési feltételek hatálya

 

A jelen ÁSZF utolsó frissítése:  2023. November 20.  Visszavonásig érvényes!

 

Az Eladó jogosult a jelen ÁSZF-ben foglaltakat üzletpolitikája, pénzügyi viszonyok változása, jogszabályváltozás stb. alkalmából egyoldalúan módosítani.

A jelen ÁSZF valamely részének érvénytelensége a többi pont érvényességére nem hat ki a jelen ÁSZF valamely részének érvénytelensége esetén az érvénytelenné vált részt oly módon kell megváltoztatni, hogy azzal a Felek által célzott joghatás érvényesüljön.

Amennyiben az ÁSZF és a Felek között létrejött szállítási szerződés vagy bármilyen egyéb megállapodás között ellentét van, az ÁSZF rendelkezései irányadóak.

 

 

 

 

Tárhely szolgáltató

Név: Magyar Hosting Kft

Adószám: 23495919241

Cégjegyzékszám: 01 09 968314

Cím: Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 1132

E-mail cím: info@mhosting.hu